Our 31st library: SDI Merombok, Komodo, Flores: -8.657382, 121.079370